Vintage Zwarte Windmolen Tijdens Zonsondergang

Nederland groeit snel in alle sectoren. Het is een land met een groot potentieel, goed ontwikkelde landen en uitgesproken culturele wortels. Een van de meest bewonderenswaardige aspecten van Nederland is dat het niets van zijn wonderen verloren heeft. De kwaliteit van het onderwijssysteem, dat in de hele wereld wordt erkend, is ongeëvenaard.

Nederland is een studie in contrasten. Het is een land met een uitgebreid immigratiebeleid en tolerantie. Nederland is een land met een sterk gevoel van identiteit. Het straalt een geest van proactiviteit en verkenning uit. Dit is duidelijk te zien in de straten van de steden, waar men de meest levendige neonreclames kan vinden.

Hongaars

Het huidige Hongarije stond tot de 15e eeuw onder Turks bewind. Toen opende Hongarije zijn grenzen voor de wereld en werd het een deel van het Turkse Rijk. Tijdens de Hongaarse renaissance stuitten ambachtslieden en intellectuelen op de meest gewaagde nieuwigheden – die allemaal op het gebied van neon waren. Als gevolg daarvan schiepen de Hongaren de eerste natie ter wereld in Europa.

Tijdens het bewind van Varna (1456-1524) werd de Donau in korte tijd afgesloten. Hieruit ontstond de term “Grote Hongaarse Woestijn”. Tijdens de jaren van de Ottomaanse overheersing groeide de Hongaarse economie uit tot de sterkste van Midden-Europa. Tegen het midden van de 15e eeuw was deze welvaart echter afgenomen. De oorlog had zijn tol geëist van het Hongarije van die tijd. De doorbraak van de Turken in 1641 luidde een ander tijdperk in, waarin het land grote omwentelingen en rampen moest ondergaan.

De gevolgen van de Hunnen

De gevolgen van de Hunnen in Hongarije zijn moeilijk te onderschatten. Geconfronteerd met aanvallen uit het noorden, smeekten de Hongaren paus Innocentius II om hulp. De paus was echter achteloos en kortzichtig. In plaats daarvan koos keizer Jan Hunyadi (rivierbestormer) ervoor om deze problemen persoonlijk aan te pakken. Hij gaf soldaat-arbeiders de opdracht sloten langs de wegen te graven en creëerde zo virtuele mijlen (mijlen) waarop de indringers konden oprukken. Deze “afgrondkabels”, zoals ze gewoonlijk worden genoemd, werdenEntgrenist, wat betekent ommuurd met aarde of vuil. Dit waren, in feite, prikkeldraadnetten voor het slagveld.

Ze waren niet alleen voor de verdediging, maar in feite ook voor de aanval. De vijand werd een voortdurende demonstratie van de kwetsbaarheid van het land gegeven. Het is een opmerkelijk feit dat de moslims vaak beter bewapend waren en het de Turken waren die werden teruggedrongen.

Defensieve oorlogen

In deze tijd heerste er in heel Oost-Europa een gevoel van anarchie. Robin Easterley, leider van de Dyer Rebellion in Lancaster, beschrijft de situatie als volgt:

“Op een morgen, na een zeer natte nacht, lagen de Indianen en de Duitsers te praten. Ze spraken gelijktijdig over hun verschillende heldendaden. En een van de Duitsers, misschien wel voor het eerst sinds hij naar Engeland was gekomen, sprak tot een van het gezelschap en zei: ‘Ik heb mijn vader beloofd dat ik zijn kinderen hier op aarde het grootste geluk zou trakteren als we de grootste hoeveelheid beschuiten en kool konden krijgen, en als iemand van hen mij om een enkele beschuit of kool zou vragen, zou ik er genoegen mee nemen die in mijn naam aan hen te geven.’

De reusachtige tegenslag die volgde was voor de Duitsers. Na drie dagen onophoudelijke gevechten realiseerden zij zich dat zij nu tegenover de Russen stonden. Ze hadden niet gerekend op de standvastigheid en durf van het Russische leger. Een kapitein stelde een eenvoudige vraag aan een groep soldaten: ‘Zijn deze eigenlijk van jullie? En het antwoord was: ‘Nee, ze zijn geen van allen van ons. Het zou moeilijk zijn een hulpelozere groep soldaten te vinden dan diegenen die zich overgaven aan die trein van u.” (Easterley,ociates. cit)

De algemene reactie op de Russische gevangenschap was er een van terreur en verontwaardiging. Ondanks het pleidooi van alle geledingen, verzamelde het gedupeerde Hongarije zijn grootste leger ooit met krijgers uit de steppen, onder wie Hongaren. Jan Hunyadi, de reeds afgezette (maar opgeklommen) keizer, ontruimde zijn winterpaleis in de stad ofeks, mortier en bijlen gereed. Coach Soest

Als de grootste afzonderlijke beweging in Europa moet de Hongaarse opstand in deze termen worden beschouwd: een wanhopige oefening in de vaardigheden van de plaatselijke soldaat die, na de methoden en technieken van de Russen te hebben gezien en bestudeerd, gedreven was, maar niet ten volle begreep, wat de waarde was van het gebruik van opstand in de strijd tegen hen. De bekwaamheid, of liever de waanzin, van het geheel was de behandeling van de vijand – de Russen. De bevelhebber van het leger, de gastheer, was een zeer jonge man, slechts drieëndertig jaar oud, een verwende zoon van Hongarije, een soldaat met een wonderbaarlijke lichamelijke en emotionele gesteldheid, en een koppige noter en heethoofd.